Player Development Manager

For information in english please press the links in the menu bar.

Uppdraget som PDM är att hjälpa medlemmar att må bra för att kunna prestera, börja planera för nästa karriär inklusive karriäravslut. Vanligtvis innebär det även en period med dubbla karriärer.

Våga be om och ta emot hjälp!

Spelarföreningens PDM, Peter Martinsson, är utbildad idrottspsykologisk rådgivare inriktning elitidrott och samtalsterapeut (KBT). För att upprätthålla kvaliteten och kunskapen får Peter handledning i grupp av legitimerad psykolog (med tystnadsplikt).

Peter Martinsson ingår även i Riksidrottsförbundets nätverk av idrottspsykologiska rådgivare.

Boka ett första samtal här via online-kalendern så att vi får möjlighet att diskutera ett eventuellt samarbete.

Läs mer på Spelarföreningens hemsida

Support för medlemmar

Support för medlemmar

Jag vet inte vem jag är utanför fotbollen… Känner du igen dig? Det är en vanlig fråga som de flesta elitfotbollsspelare ställer till sig själva. PDM kan hjälpa dig att få ökad självkännedom och insikt om kompetenser, värderingar och intressen – din…

Follow Spelarföreningen on Instagram

Do yo want the PDM to contact you? Please, fill in the form.